Services – Apotheek Walrave – Vlaardingen

Apotheek Walrave

Hoflaan 43b 3134AC Vlaardingen Tel:010-4342093 Fax:010-4344915

Services

Ons motto is: ‘klaar terwijl u wacht’

U kiest de knop “Algemeen” op de aanmeldzuil wanneer u een recept heeft aangevraagd bij uw voorschrijver of indien u zelf in het bezit bent van een recept. Wij maken, indien voorradig, direct uw recept klaar. Indien het niet op voorraad is, wordt dit voor u besteld. In de regel duurt onze bestelling 2 werkdagen.

Recepten worden niet meer van te voren klaargezet. Ons motto is: KLAAR TERWIJL U WACHT.

Afspraakrecepten

Deze recepten staan voor u klaar. U ontvangt een afhaalbericht via email of sms. U kunt dan via het aanmeldzuil gebruik maken van de knop “apotheek bericht ontvangen”. De wachtrij voor afspraakrecepten gaat voor op de “algemene” recepten.

Onder afspraak worden verstaan:

 • Er met de apotheek een “altijd klaar maken”afspraak is gemaakt;
 • U gebruik heeft gemaakt van onze receptenbrievenbus.

Hoe werkt dit?

 1.   U stopt uw recept in de speciale receptenbrievenbus (recept voorzien van naam, geboortedatum, adres)
 2.   De receptenbrievenbus staat onder het aanmeldzuil.

Houdt u rekening met twee werkdagen verwerkingstijd. 

Herhaalrecepten via internet

In deze bus gedeponeerde herhalingsrecepten kunnen na 2 werkdagen na 12.00 uur opgehaald in de apotheek.

Houdt u rekening met twee werkdagen verwerkingstijd. U ontvangt per email of sms een afhaalbericht wanneer u medicatie voor u klaar staat. U kunt van via het aanmeldzuil gebruik maken van de knop “afhaalbericht apotheek”

Bezorgregeling

Als u om gezondheidsredenen uw geneesmiddelen niet zelf bij de apotheek af kunt halen en u niemand in uw directe omgeving hebt die dat voor u kan of wil doen, is de apotheek bereid deze bij u te bezorgen. Eventueel geeft uw huisarts via uw recept aan dat bezorgen om medische redenen gewenst is.
Wij bezorgen tussen 11:00 en 20:00 uur. Wanneer u wilt dat wij de medicijnen bij bijv. de buren willen afgeven of in de brievenbus, geef dit dan van te voren aan ons door!

Betaling

De meeste medicijnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Als het kan, sturen wij de rekening voor uw medicijnen direct door naar uw zorgverzekeraar. Anders betaald u de kosten direct aan de balie in de apotheek.U kunt in de apotheek pinnen of contant afrekenen. Bij bezorging contante afrekening.

De apotheek levert receptgeneesmiddelen alleen op rekening als u instemt met automatische incasso. U kunt een verklaring tekenen waarop u ons machtigt het bedrag van uw bankrekening te incasseren. U hoort dan ook welke regels wij daarbij hanteren.

Nieuwe patiënten

Als u een nieuwe patiënt bent in onze apotheek zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst.
De volgende gegevens zijn dan belangrijk om aan ons door te geven:

 • persoonsgegevens van u en uw eventuele gezinsleden;
 • verzekeringsgegevens voor de declaratie van uw medicijnen en zorg;
 • welke geneesmiddelen u (chronisch) gebruikt (zo mogelijk in een overzicht van uw vorige apotheek);
 • medische gegevens zoals zwangerschap, overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen – deze kunnen belangrijk zijn voor de veiligheid van je geneesmiddelgebruik.

Een afspraak maken of gebruik maken van de receptenbrievenbus is met name handig geschikt voor alle:

 • Chronische– en herhaalmedicatie;
 • Medicatie die door uw zorgverzekeraar wordt aangewezen;
 • Medicatie die voor u besteld moet worden.

Geef bij het aanvragen van uw recept, bij de huisarts of voorschrijver goed aan, wanneer u het recept nodig hebt.

Deze afspraken gelden niet voor spoedrecepten.

Algemene informatie

Door uw recept in te leveren bij de apotheek sluit u een behandelovereenkomst met de apotheek. Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicatie. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via de bijsluiter.

Als u met uw recept medicatie haalt in de apotheek, zullen wij uw gegevens controleren. Dit heeft te maken met de handelingen die daarvoor nodig zijn:

 • controle van uw persoonsgegevens;
 • controle van uw receptgegevens;
 • verwerken van het recept via het apotheekinformatiesysteem;
 • controleren van nieuwe medicatie of deze veilig samengaan met medicatie die u al gebruikt;
 • controleren de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel actie ondernemen (in overleg met u, met de arts en/of intern met de apotheker);
 • klaarmaken van de voorgeschreven medicatie;
 • de receptcontrole door een tweede assistente of de apotheker;
 • zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken;
 • declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke).

Privacy

Je hebt recht op bescherming van je persoonlijke levenssfeer, zeker waar het je medische gegevens betreft. Met een aantal apotheken en huisartsen hebben we de verwerking hiervan geautomatiseerd. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat geldt voor alle betrokkenen. Het is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen. Je persoonlijke gegevens worden alleen door ons gebruikt in het kader van je behandeling met geneesmiddelen, de controle op de veiligheid en correctheid daarvan en voor het declararen van de kosten ervan bij je zorgverzekeraar of bij jezelf.
Het verstrekken van je medicatiegegevens aan derden (zoals specialisten, ziekenhuizen, apotheken en dergelijke) gebeurt als regel alleen met je instemming.

 

Generieke geneesmiddelen en parallelle geneesmiddelen

Wij werken samen met verzekeraars en overheid om de kosten van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. (Huis)artsen schrijven al zoveel mogelijk voor op de naam van de werkzame stoffen en wij leveren onder die naam af zodra een middel zo beschikbaar is. Ook leveren wij uit kostenoverwegingen soms identieke geneesmiddelen uit andere EU landen af (dit heet parallelimport). Graag vertellen wij je hier meer over als je dat wilt.

Speciale bestellingen

De apotheek kan niet alle middelen — met name alternatieve en homeopatische middelen — in voorraad hebben. Daarvoor zijn er teveel in omloop. Als je wilt kunnen we bepaalde middelen voor je te bestellen. Wij doen dat dan graag. Als je later deze deze middelen niet meer nodig hebt, kunnen wij zulke bestellingen gewoonlijk niet meer terugsturen. In dat geval moeten we de kosten voor zo’n bestelling toch bij jou in rekening brengen.